REGULAMIN PRYWATNOŚCI

1. OGÓLNIE
Glen Dimplex Consumer Appliances Europe będący częścią Glen Dimplex Benelux BV, a także ewentualnie spółki z grupy („my”, „nasze”, „nasz”) chronimy i szanujemy Twoje prawo do prywatności. W odniesieniu do prawodawstwa dotyczącego prywatności, działamy jako administrator; będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 oraz ustawodawstwem krajowym dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, celem zapoznania się z naszymi poglądami i działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy się z nimi obchodzić.

2. OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZĄ STRONĘ
2.1 Możemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
2.1.1 jeśli wypełniasz formularze na wszystkich naszych stronach internetowych („Strona”). Odnosi się to do informacji, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu podany podczas rejestracji w celu skorzystania z naszej Strony, Twoja prośba o kontakt z nami w sprawie naszych towarów lub usług, jeśli zgłosisz się do naszej listy mailingowej lub zarejestrujesz się lub zamówisz nasze towary lub usługi;
2.1.2 za każdym razem, kiedy przekazujesz nam informacje zgłaszając problem z naszą Stroną, zgłaszasz reklamację, składasz zapytanie lub z jakiegokolwiek innego powodu kontaktujesz się z nami. Kiedy się z nami kontaktujesz, możemy zarejestrować tę korespondencję;
2.1.3 informacje o Twoich wizytach na naszej Stronie, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogach i inne dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy jest to potrzebne w ramach naszego własnego fakturowania bądź też z innej przyczyny oraz zamawianych przez ciebie źródeł (patrz artykuł 2.2.2 poniżej w odniesieniu do plików cookies [tzw. ciasteczek]); i
2.1.4 za każdym razem, gdy ujawnisz nam swoje informacje lub kiedy zbieramy informacje od Ciebie w jakikolwiek inny sposób.
2.2 Możemy również gromadzić dane w następujący sposób:
Adres IP
2.2.1 Możemy gromadzić informacje o Twoim urządzeniu, w tym adres Twojego protokołu internetowego, jeśli jest dostępny, w celu zapobiegania oszustwom. Możemy również zbierać informacje o systemie operacyjnym Twojego urządzenia i o typie przeglądarki w celu administrowania systemem. Są to dane statystyczne dotyczące działań przeglądarki i wzorcach przeglądania naszych użytkowników bez możliwości rozpoznawania poszczególnych osób.

Pliki cookie
2.2.2 Nasza Strona wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Ciebie od innych użytkowników naszej Strony, co jest nam pomocne w oferowaniu Ci pozytywnego doświadczenie podczas przeglądania naszej Strony, a także pozwala nam ulepszać każdorazowo naszą Stronę. Chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, z których korzystamy, oraz celów, dla których z nich korzystamy, odsyłamy Cię do naszej Polityki plików cookie
2.3 Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli uzasadnia to nasz interes prawny:
2.3.1 w celu dostarczenia Ci informacji lub usług, o które nas prosiłeś;
2.3.2 aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Strony, o ile się na to zdecydujesz;
2.3.3 aby zapewnić, że zawartość naszej Strony jest prezentowana w sposób jak najbardziej wydajny dla Ciebie i Twojego urządzenia;
2.3.4 aby ulepszyć naszą Stronę i nasze usługi;
2.3.5 do przetwarzania i rozpatrywania ewentualnych złożonych przez Ciebie reklamacji lub pytań; i
2.3.6 aby kontaktować się z Tobą w celach marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę (więcej informacji znajdziesz w artykule 6).
Linki do stron internetowych
Nasza Strona może ewentualnie zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Pragniemy zwrócić Ci uwagę, że po kliknięciu na link do jednej z tych witryn, strony te korzystają z innych warunków gromadzenia i ochrony Twoich danych osobowych; nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności cywilnej za te regulaminy. Opuszczając naszą Stronę zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniem o prywatności lub z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie strony internetowej.

3. KLIENCI
3.1 Będziemy zbierać dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu podczas zamawiania towarów lub usług przez naszą Stronę. Będziemy wykorzystywać te informacje, aby przetworzyć Twoje zamówienie i wypełnić nasze zobowiązania umowne.
3.2 W celu realizacji naszej umowy z Tobą być może musimy udostępnić dane osobowe stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych i organizacje pocztowe, wyłącznie w celu dostarczania zamówionych przez Ciebie towarów lub usług lub w inny sposób zrealizowania umowy zawartej z Tobą.;

Jeśli udostępnimy Twoje dane stronie trzeciej, zapewnimy wówczas, że Twoje dane nie będą wykorzystywane do innych celów. Przetwarzanie danych osobowych zostało ujęte w umowie administratora danych, w ramach której, między innymi, uzgodniono, że Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne w ramach wykonywania naszej pracy.
3.3 Nie dostarczamy żadnych danych stronom innym niż wymienione powyżej, chyba że jest to prawnie dozwolone lub wymagane.
3.4 Możemy również opublikować Twoją opinię na naszej stronie internetowej i w materiałach marketingowych (za Twoją uprzednią zgodą);
3.5 Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne, abyśmy mogli dostarczyć zamówione przez Ciebie u nas towary lub usługi i przechowujemy je przez 5 lat (dla klientów, którzy kupili kominek Faber, obowiązuje dłuższy okres 15 lat w związku z specjalnym okresem gwarancji). Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej, zachowamy Twoje dane osobowe w okresie wymienionym poniżej w artykule 6.

4. DOSTAWCY
Będziemy zbierać dane, takie jak osoby kontaktowe, adresy e-mail, imię i nazwisko oraz dane adresowe i numery telefonów, aby skontaktować się z Tobą w sprawie zamówionych towarów lub usług, w ramach składania dalszych zamówień i dokonywania płatności na rzecz towarów i/lub usług dostarczonych przez Państwa. Będziemy przechowywać dane osobowe przez 5 lat od momentu dostawy towarów/usług.

5. JEŚLI NIE UDOSTĘPNISZ ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH
O ile jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub zgodnie z umową z Tobą do gromadzenia danych osobowych i nie dostarczysz nam na naszą prośbę pożądanych danych, wówczas być może nie będziemy w stanie zrealizować umowy, którą zawarliśmy lub którą będziemy starali się zawrzeć z Tobą (np. dotyczącej dostarczania Ci naszych towarów lub usług). W takim przypadku może okazać się konieczne anulowanie produktu lub usługi zakupionej u nas; poinformujemy Cię, gdyby tak było.

6. MARKETING
6.1 Oprócz zastosowań opisanych w artykułach 2-4 powyżej, możemy – o ile podałeś, że chcesz otrzymywać od nas korespondencję marketingową odnośnie jednej z naszych marek, zarejestrowałeś się na nasze listy mailingowe lub biuletyny, bierzesz udział w jednym z naszych konkursów lub przekażesz nam swoje dane podczas spotkań biznesowych – korzystać z Twoich danych osobowych, jeśli mamy uzasadniony interes w przekazywaniu informacji na temat na przykład naszych towarów, usług, aktualizacji biznesowych i wydarzeń, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
6.2 Jesteś uprawniony przez cały czas do zrezygnowania z otrzymywania informacji opisanych w artykule 6.1. Chcąc wybrać opcję nieotrzymywania więcej takich informacji, możesz:
6.2.1 zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, na którym gromadzimy Twoje dane;
6.2.2 kliknąć na przycisk „zrezygnuj z subskrypcji” w jednym z odpowiednich komunikatów; lub
6.2.3 wysłać do nas e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu lub zadzwonić pod numer +31(0)513-656500, podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
6.3 O ile zarejestrowałeś się w celu otrzymania korespondencji marketingowej od nas, zachowamy dane osobowe przez 5 lat.
6.4 W celu prawidłowego przeprowadzenia naszych działań marketingowych możemy również udostępnić dane osobowe stronom trzecim, takim jak agencje prowadzące nasze systemy mailingowe, marketing, strona internetowa i agencja reklamowa oraz organizacje pocztowe, wyłącznie w celu dostarczania produktów i/lub usług związanych z realizacją naszych działań marketingowych dla wszystkich naszych marek.

7. MONITOROWANIE I REJESTRACJA
Możemy obserwować i rejestrować komunikację z Tobą (np. rozmowy telefoniczne i e-maile) w celu zapewnienia jakości i szkolenia.

8. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE
Nie podejmujemy automatycznych decyzji dotyczących danych osobowych.

9. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez prawo. W większości przypadków wykorzystamy Twoje dane osobowe do następujących celów:
9.1.1 w celu wypełnienia umowy zawartej z Tobą;
9.1.2 jeżeli jest to konieczne ze względu na spełnienie spoczywającego na nas obowiązku na podstawie przepisów ustawowych lub regulacyjnych;
9.1.3 w razie potrzeby w celu ochrony Twoich podstawowych interesów związanych z produktem zakupionym u nas; i
9.1.4 w ramach naszych uzasadnionych interesów (opisanych w niniejszym regulaminie), chyba że Twoje interesy i podstawowe prawa mają pierwszeństwo pod tym względem.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
10.1 Oprócz wyżej wymienionych stron trzecich możemy również ujawniać informacje o Tobie stronom trzecim w następujących sytuacjach w ramach naszych uzasadnionych interesów:
10.1.1 dla pracowników w związku z dostawą Twoich towarów lub usług;
10.1.2 naszym stowarzyszonym organizacjom (przetwórcom) w ramach wewnętrznej administracji;
10.1.3 dostawcom oprogramowania (administratorom), którzy prowadzą hosting naszej strony internetowej i przechowują dane w naszym imieniu;
10.1.4 profesjonalnym konsultantom, w tym konsultantom, prawnikom, bankowcom i ubezpieczycielom, którzy świadczą nam usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe;
10.1.5 organom podatkowym, organom nadzorczym i innym organom, które wymagają zgłaszania działań sprawozdawczych w określonych okolicznościach; i
10.2 Możemy ujawnić dane osobowe policji, organom nadzorczym, radcom prawnym lub podobnym stronom trzecim, o ile mamy ustawowy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, wykonania lub zastosowania warunków naszej strony internetowej, i innych umów; lub w celu ochrony naszych praw, naszego mienia lub bezpieczeństwa naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego.
10.3 Nie będziemy sprzedawać ani przekazywać Twoich danych osobowych innym organizacjom bez Twojej zgody.

11. TRANSGRANICZNY RUCH DANYCH
11.1 Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. OCHRONA DANYCH
12.1 O ile dostarczyliśmy Ci hasło lub sam je wybrałeś, w oparciu o które masz dostęp do pewnych części naszej Strony, sam ponosisz odpowiedzialność za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie tego hasła nikomu.
12.2 Niestety ruch danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Chociaż robimy, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej Strony; ich przesyłanie odbywa się na Twoje własne ryzyko.
12.3 Informacje, które nam przekazujesz, są udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Podjęliśmy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Twoich informacji przed niezamierzoną utratą i nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub komunikacją. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych jedynie do grona tych pracowników, pomocników, wykonawców i innym stronom trzecim, którzy w dostępie do nich mają uzasadniony interes handlowy.

13. DOSTĘP, AKTUALIZACJA, USUWANIE I OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH
13.1 Ważne jest, aby posiadane przez nas Twoje dane osobowe były poprawne i aktualne. Prosimy o informowanie nas w przypadku zmiany Twoich danych osobowych, które przechowujemy.
13.2 Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach lub cofnięciu upoważnienia wydanego uprzednio przez Ciebie w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wglądu do przechowywanych Twoich danych i do ich przekazania w zrozumiałej formie. Jeśli chcesz otrzymać kopię całości lub części Twoich danych osobowych, wyślij e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu. W niektórych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty za spełnienie Twojego żądania.
13.3 Możesz również poprosić nas o wykonanie następujących czynności:
13.3.1 aktualizację lub zmianę Twoich danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem są nieprawidłowe;
13.3.2 całkowite usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych;
13.3.3 dostarczenie Ci kopii Twoich danych osobowych w praktykowanym formacie oraz przekazanie Twoich danych do innej organizacji, o ile je nam dostarczyłeś, a my przetwarzamy je elektronicznie za Twoją zgodą lub w zakresie niezbędnym do realizacji umowy; lub
13.3.4 nałożenie ograniczeń na korzystanie z danych osobowych.
13.4 Możemy zażądać od Ciebie konkretnych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i Twojego prawa dostępu do danych osobowych, które przechowujemy, odpowiednio wprowadzenia pożądanych przez Ciebie zmian. Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności, czasami możemy lub musimy odmówić udzielenia dostępu do danych osobowych lub ich części, które przechowujemy, na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku w oparciu o powyższe prawa. Jeśli nie możemy udostępnić Ci danych osobowych lub nie możemy rozpatrzyć innego otrzymanego od Ciebie przez nas wniosku, poinformujemy Cię o przyczynach takiego stanu rzeczy, bez uszczerbku dla ograniczeń nałożonych przez prawo lub przepisy.
13.5 Prosimy o kierowanie wszelkich wniosków związanych z powyższym do naszego Pracownika ds. Ochrony Danych w firmie Glen Dimplex Consumer Appliances Europe, podając swoje imię i nazwisko oraz czynność, o którą nas upraszasz.

14. PRAWO DO WYCOFANIA ZEZWOLENIA
O ile zezwoliłeś na gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie Twoich danych osobowych, masz prawo w pewnych okolicznościach wycofać Twoje pozwolenie. Aby wycofać Twoje zezwolenie w stosownych przypadkach, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową: GDPR@glendimplex.eu.

15. ZMIANY DOTYCZĄCE NASZEGO REGULAMINU PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie; wszystkie zmiany dokonane przez nas będą publikowane na tej stronie. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach tych przepisów, które mają znaczący wpływ na sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe. Chcąc wykorzystać zebrane wcześniej dane osobowe do innych celów niż jak podano w momencie ich gromadzenia, powiadomimy Cię o tym fakcie i, w zakresie wymaganym przez prawo, poprosimy Cię o stosowne pozwolenie, zanim wykorzystamy Twoje dane osobowe w nowym bądź niepowiązanym celu. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe poza Twoją wiedzą lub zgodą, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy. 

16. KONTAKT
Ustanowiliśmy Pracownika Ochrony Danych w celu monitorowania realizacji niniejszej polityki prywatności. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących tych przepisów lub wykorzystania danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy: GDPR@glendimplex.eu. Ponadto, masz prawo skontaktować się z Biurem Informacyjnym [ang. „Information Commissioner’s Office”], jeśli będziesz niezadowolony z naszej odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie problemy, https://ico.org.uk/global/contact-us/