Actievoorwaarden: Faber actie met de gratis ITC- of Symbio-module.
• De actie vindt plaats vanaf 15.09.2018 tot 15.01.2019 bij de erkende Faber-dealer in de Benelux.
• Actiemechanisme: bij aankoop van een Faber haard (zie actie producten) ontvangt de consument naar keuze een gratis ITC-module of een gratis Symbio-module. Beide actieproducten vertegenwoordigen een consumentenwaarde van ongeveer 350 euro afhankelijk van het gekozen model haard (uit de collectie 2018/2019).
• Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden campagne’) zijn van toepassing op alle acties c.q. campagnes van Glen Dimplex Consumer Appliances Europe.
• Actieproducten moeten zijn aangeschaft in de periode van 15.09.2018 tot 15.01.2019 bij de erkende Faber dealer in de Benelux.
• Actieproducten zijn: alle Faber Matrix-haarden en alle Faber Premium-haarden uit het assortiment 2018/2019.
• De gratis ITC-module en Symbio-module kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.
• Bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze campagne behoudt Glen Dimplex zich het recht voor om de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
• Uitlevering van de producten dient uiterlijk plaats te vinden op 28.02.2019.